Regulamin VOUCHER

1.Niniejszy Regulamin określa zasady w sprzedaży i realizacji Voucherów.

2. Nabywcę oznacza osoba fizyczna oraz prawną nabywającą od Wystawcy Voucher.

3. Wystawca posiada w swej ofercie Voucher na wybrane jednodniowe slow spotkanie

4. Termin ważności znajduje się na Voucherze.

5. W przypadku braku terminów, Wystawca może zdecydować o przedłużeniu ważności Vouchera. Warunkiem przedłużenia jest kontakt Nabywcy z Wystawcą PRZED upływem oryginalnej, ważności Vouchera.

6. W razie niespełnienia warunku opisanego w punkcie 6. Przeterminowany Voucher jest nieważny i nie podlega zwrotowi, ani wymianie na gotówkę.

8. Nabywca Vouchera jest zobowiązany do uprzedniej rezerwacji usługi, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem końca terminu vouchera

9. Nabywcy nie przysługuje prawo do otrzymania zwrotu reszty, w przypadku niewykorzystania całej kwoty, na jaką wystawiony został Voucher.

10. Wystawca ma prawo odmówić realizacji Vouchera w następujących przypadkach:

– upływ terminu ważności Vouchera

11. Zmiany terminu można dokonać najpóźniej 14 dni przed zarezerwowanym terminem Termin voucheru można zmienić maksymalnie raz.